Vi vill vara tidigt inne

Vi kommer gärna in i ett tidigt skede eftersom vi är övertygade om att affärs- och marknadsstrategi samt i nästa steg affärsutveckling och utveckling av varumärke följs åt. Eller i alla fall borde göra det. Men naturligtvis kan vi starta från vilken nivå som helst.

Rulla till toppen